News

更新信息 16/09/2021
MBMO Bonus Points

MBMO Bonus Points

  •  January 21, 2021

MBMO Bonus Points คือคะแนนสะสมที่คุณจะได้รับโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Zippo บนเว็บไซต์ americanlighters.com ของเรา โดยการสั่งซื้อสินค้านั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการสะสมคะแนน ซึ่งคุณสามารถนำคะแนนสะสมนี้มาใช้เป็นส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อสินค้าได้ในครั้งถัดไป คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม